• Παίγνια πολέμου στα Βαλκάνια

    Παίγνια πολέμου στα Βαλκάνια0

    Στην παρούσα φάση, εκείνοι που ευνοούν τηn κακή λύση, αλλά ομολογουμένως ρεαλιστική “διόρθωση συνόρων με ανταλλαγή εδαφών” μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου το δικαιολογούν με την αιτιολογία ότι θα είναι νόμιμη

    READ MORE

Latest Posts

Top Authors