• Προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

    Προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων0

    Το νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την αρωγή των θυμάτων αντιμετωπίζει πλέον μετά την υιοθέτηση του 3386/2005 τα σημαντικότερα ζητήματα που είχε εντοπίσει η θεωρία και η κοινωνία των πολιτών.

    READ MORE