Leading into the future.
Strategy International · Think Tank & Consulting ServicesStrategy International · Think Tank & Consulting ServicesStrategy International · Think Tank & Consulting Services
(+357) 96 886 872
CY-2042, Nicosia

Μια Νέα εποχή για την Κυπριακή Δημοκρατία

Cyprus

Μια Νέα εποχή για την Κυπριακή Δημοκρατία

Τα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Tα οικονομικά αποτελέσματα της πανδημίας του Κορωναίου Ιού Covid-19, οδηγούν τις όποιες γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις παγκοσμίως και περιφερειακά. Μεταξύ τους και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αναζήτηση οικονομικών λύσεων για αναδόμηση και οδηγία προς την ανάπτυξη, θα αποτελέσει το έναυσμα για πολλές διαρθρωτικές αλλαγές. Ο κόσμος μας αλλάζει ραγδαία. Και οι ανάγκες μεγαλώνουν καθώς θα υπάρξει ριζική ανάγκη δημιουργίας νέας οικονομίας που να οδηγήσει στο μέλλον την Κύπρο.
Η νέα οικονομία θα πρέπει να οδηγηθεί από τεχνικά και τεχνολογικά μέσα πραγματικής και υλικοτεχνικής ανάπτυξης υποδομών υπαρχόντων και νέων σε βαθμό ουσιαστικής καινοτομίας και χρήσης αυτής. Η νέα οικονομία θα πρέπει να κινηθεί πολυμορφικά. Και τεχνολογικά.
Είναι εξίσου φυσιολογικό, η νέα αυτή οικονομία θα χρειαστεί μια νέα μορφή και τρόπο παιδείας και εκμάθησης. Θα ορίσει τα πολιτικά, αναπτυξιακά, οικονομικά, κοινωνικά, και στρατιωτικά και υγειονομικής φύσεως σχέδια και πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να παρθούν σύντομα που θα αλλάξουν ακόμα και τον τρόπο που λαμβάνονται οι πολιτικές και συλλογικά κυβερνητικές αποφάσεις.
Η οικονομική ανάγκη επιφέρει γεωπολιτικές και στρατηγικές αναθεωρήσεις και ανασυντάξεις δυνάμεων. Θα πρέπει να υπάρξει σίγουρη αναδόμηση της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, σε επίπεδο παρουσίας και συμμετοχής. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Χρειάζεται ένα ουσιαστικό πλάνο δόμησης για τα επόμενα χρόνια νοούμενης της ουσιαστικής γνώσης Ευρωπαϊκών αλλά και παγκόσμιων τάσεων αλλαγών πολιτικής βασισμένες στην οικονομική ανάγκη αναμόρφωσης της πολιτικής.
Αυτή η πολιτική θα πρέπει να διαμορφώσει και επί τούτης περιφερειακές συμμαχίες, όσο και εμπλοκή αλλά και νέες συμμαχίες που να διαμορφωθούν με συγκεκριμένους όρους και τάσεις. Επιπλέον, με τα νέα δεδομένα και ενδεχόμενα θα πρέπει να υπάρξει αναδόμηση της ενεργειακής πολιτικής και θα πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές. Καινοτομία θα πρέπει να είναι στο προσκήνιο με ουσιαστικές πράξεις.
Θα πρέπει να δημιουργηθεί επενδυτικό κεφάλαιο και ευκαιρίες. Θα πρέπει να αναδείξει η Κύπρος την εναλλακτική της προοπτική για επενδύσεις και υψηλό βιοτικό και μακροχρόνιο επίπεδο και όχι μόνο βασισμένο στον ενεργειακό και κατασκευαστικό κλάδο. Θα πρέπει να ανασυνταχτούν δυνάμεις, και να γίνει οικονομική στρατηγική ολιστική μελέτη και κυρίως πράξη μέσω αποφάσεων. Και αυτό γίνεται. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να διαμορφώσει και να αναδείξει πρακτικά την πολιτική περί συμμαχιών. Με αποτελέσματα απτά. Γεωπολιτικά, όπου αυτό αντιστοιχεί, παραδοσιακές συμμαχίες θα αναμορφωθούν. Νέες σημαντικές συμμαχίες θα δημιουργηθούν. Και νέες επιλογές θα πρέπει να υπάρξουν και ας επιδιώξει να μπλοκάρει κανείς εξωτερικός παράγοντας το μέλλον της Κύπρου.
Περιφερειακές δυνάμεις θα ανασυνταχθούν και θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα. Καθώς υπάρχει ανάγκη αναδόμησης μεταξύ άλλων της κινητικότητας και του εμπορικού ισοζυγίου. Άρα ο εμπορικός ανταγωνισμός και συναγωνισμός καλά κρατεί και θα εξελιχθεί ακόμα και στον τομέα του τουρισμού! Είναι ευκαιρία για την Κύπρο να σημάνει μέχρι αρχικά τετραμερείς τρόπους άμεσου εμπορίου και διεθνούς οικονομικής ζωνής ή ζωνών, προκειμένου να υπάρξει αντιστροφή του οικονομικού κλίματος στην Κύπρο.
Όσο περνάει ο καιρός, και λαμβάνοντας υπόψη πως πριν από μερικές μέρες γιορτάσαμε την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να γίνει σαφές πως πρέπει να υπάρξει εμπλοκή της Κύπρου σε περισσότερα περιφερειακά και διεθνή θέματα, και παγκόσμια, τα οποία ορισμένοι σύμμαχοι ίσως καλωσορίσουν και στηρίξουν. Έτσι αναζητούμε το ρόλο και τρόπο αναβάθμισης της Εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της Κύπρου στην νέα εποχή.
Στην Κύπρο χρειάζεται νέο όραμα. Καινοτομία και στρατηγική εμπλοκή που να φέρει την Κύπρο σε συνεχές ανανεωμένο συμμετοχικό παγκόσμιο προσκήνιο. Η αρχή είχε γίνει. Η συνέχεια υπήρξε. Υπερκεράστηκε το εμπόδιο της οικονομικής κρίσης.  Ένα νέο εμπόδιο στήθηκε. Αυτό του Ιού και μιας νέας οικονομικής κρίσης. Θα το υπερκεράσουμε και αυτό. Το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέον εξαρτάται από εμάς και μόνο. Συλλογικά μακριά από κομματικές αγκυλώσεις. Από την πίστη μας εξαρτάται το αν γίνεται. Εγώ λέω πως γίνεται. Σχέδιο, στρατηγική και πράξη. Με χρονοδιάγραμμα και διαμόρφωση νέου πολιτικού κλίματος ουσιαστικής μακροχρόνιας αλλαγής.
Πρωτοεκδόθηκε στον Φιλελέυθερο Κύπρου σε ηλεκτρονική έκδοση – (6 Μαιου 2020)

Author

Facebook
Twitter
LinkedIn

DISCLOSURE

All written content of this article on this site is the exclusive copyright and property of Strategy International (SI) Ltd and the author who has written to It.

To note, the opinions stated do not necessarily reflect the official policies of Strategy International.

No prior use in part or in its complete form, written, words, maps, charts or statistical, numerical information can be made, unless there is a written prior request and consent by the author and Strategy International and its legal representative.

All requests should be directed at [email protected]

Topics

Contact

Office address:

24 Minoos Street, Strovolos,
CY-2042 Nicosia

Telephone:

(+357) 96 886 872
MON - FRI

Mail for information:

We look forward to discussing with your organization our joint collaboration.

Contact us via the details below, or enter your request.

    error: Content is protected !